Stugförsäljning

Stugor på Vaxmyra sälja genom följande process


1. Värdering av värderingsgruppen
2. Visning av visningsgruppen
3. Kontraktsskrivning av styrelsen

Värdering

Värderingen av lott utföres av föreningens värderingsgrupp som värderar enligt gällande prislista från Storstockholms Koloniträdgårdsförening..

Kostnaden är för närvarande 900 kr (400 kr för odlingslott med förråd eller dylikt) som betalas av säljaren.

Värderingen gäller i ett år.

Säljaren kan överklaga värderingen på egen bekostnad.

För bokning av värdering, kontakta värderingsgruppen

Visning

Kolonist som vill sälja skall anmäla detta till föreningen. Detta görs via bokning av visning direkt till visningsgruppen

När en stuglott anmäls till försäljning, kommer det att ”publiceras” för alla i intresselistan.

Publiceringen kommer att ske via mejllista.

De som är intresserade skall svara aktivt på mejlen om att de vill kallas till visning. Visningsgruppen kallar de som är aktuella till visning.

Föreningens styrelse skall godkänna köparen.

Kontraktsskrivning

Köpekontrakt mellan säljare och köpare upprättas av föreningen. Försäljningspriset får ej överstiga värderingspriset.

Kostnaden för kontraktsskrivningen är för närvarande 1 900 kr (800 kr för odlingslottlott med förråd eller dylikt) som betalas av köparen.

Kontraktsskrivning organiseras av föreningsstyrelse efter visningen.

Övrig info

Då försäljningen är klar skall säljaren överlämna nyckel till bom och servicehus till föreningen.

Kolonist som underlåter att anmäla försäljning till föreningen, får till följd att den tänkta köparen EJ kommer att beviljas ett nyttjanderättsavtal av styrelsen.

Föreningen är behjälplig vid försäljningen.

Försäljningspris för lösöre får ej överstiga 20.000 kr.

Värderingsgrupp

NamnLottTelefonMobilMejl
Hans Söderlund, sammankallande87590 719 820708 47 19 82vardering@vaxmyra.se
Linda Hemlin940703 08 25 23Lindahemlin@bredband.net
Yvonne Kekkonen1650708 36 99 36
Alexander Grönblad111
Gustaf Wikberg4

Visningsgrupp

visning@vaxmyra.se