Om oss

Vaxmyra är en ideell förening som bildades 1985. Vi är en koloniträdgårdsförening i Upplands Väsby. Och gillar förstås allt som har med odling , trädgård och att umgås att göra!

Området

Vi finns i Upplands Väsby i norra Stockholm. Vi arrenderar marken av Upplands Väsby kommun och föreningen hyr i sin tur ut till kolonisterna. Finns det en stuga på lotten är det kolonisten som äger den, men marken arrenderas.
I vårt område finns 97 kolonistugor och 74 odlingslotter.

Föreningen

Tillsammans är vi en ideell förening. Att vara medlem hos oss betyder att du får tillgång till en lott men också att du hjälper till att hålla området snyggt och städat, underhålla grusvägar, gemensamma uthus & samlingslokaler samt våra maskiner. Som medlem är man aktiv i de gemensamma åtaganden som finns i föreningen. Alla kan bidra med något!

Styrelsen

Vi har årliga årsmötet där det väljs en styrelse som sköter det löpande arbetet med föreningen.

Formalia

Vaxmyra koloniträdgårdförening
Box 108
194 22 Upplands Väsby
Styrelse@vaxmyra.se
Postgiro 483 21 92-1

Organisationsnummer: 814800-9361