Grus på g

Nu har de börjat återställa efter allt grävande, och det blir nytt grus.