Höststädning med dålig uppslutning

Dagens höststädning var trevlig och bra, men alltför få som närvarade.